Ayçin Civan

 

Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümünü Onur derecesi ile 2008 yılında tamamladı. Aynı yıl Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde Araştırma Görevliliğine kabul edildi ve görevde kaldığı yıllar içinde yurt içi ve yurt dışı çeşitli kongrelere katıldı, çeşitli dersler verdi.

2010 yılında İstanbul’da İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde  Aile ve Çift Terapisi eğitimine başladı. 2012 yılında biten kuramsal eğitimin ardından çift ve ailelerle seanslar yürütmeye başladı. Süpervizörlerin denetiminde eğitimini tamamladı. Psikolojide uzmanlık derecesini “Eşlerin duygu dışavurum tarzları ile algılanan evlilik kalitesi ilişkisinde duygusal farkındalığın rolü” adlı yüksek lisans teziyle tamamladı. Tezini tamamlamasının ardından, meydana gelen Van Depremi sonrasında Türk Psikologlar Derneği aracılığıyla, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği çatısı altında oluşturulan travma çalışmalarına gönüllü destek için Van’a gitti.

Van dönüşünde, üniversitedeki görevinden ayrılmayı tercih ederek İstanbul’da bir kolejde okul psikoloğu olarak çocuklar ve aileleri ile çalışmaya başladı. Ailelere ilkokul çağı çocuklarının gelişim süreçleri, sınır koyma, özgüvenli çocuklar yetiştirmeyle ilgili seminerler düzenledi. Halen bir anaokuluna danışmanlık yapmakta ve İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde çiftler ve ailelerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Paylaş