6-12 yaş çocukları ve ebevynlerinin katılacağı toplam 8 hafta süreli sanat terapisi destekli çocuk gelişimini hedefleyen bir grup çalışması başlatıyoruz.

 • Haftanın seçilen bir günü 2 saatlik zaman diliminden oluşan seanslar 8 hafta sürecektir.
 • Ebeveyn-çocuk grubu ilk saat ayrı gruplarda çalışılacak, 2. saat birlikte paylaşım ile günü bitirecektir.
 • Seansın ilk saatinde sanat terapisi desteği ile;
 • Ebeveynler kendi terapi grubunda:

• Yaşadıkları zorlukları, kendilerini nasıl güçlendirip, zorlandıklarında nasıl başa çıktıklarını, dayanma güçlerini, sınırlarını, iletişim tarzlarını konuşup – sanatla ifade ederken,

 •  Çocuklar kendi terapi grubunda:

• Etkin dinleme, iletişim, problem çözme, sosyallik gibi becerileri sanat terapisi teknikleri ile deneyimleyeceklerdir.

 • 2. saatte (Ebevyn ve çocuklar biraraya geldiğinde):

• Ebeveyn ve çocuklar biraraya gelip yaptıklarını grupta paylaşacaklar,
• Seans bütünüyle değerlendirilecek, karşılıklı paylaşımlara geçilecek,
• Gelecek seans için beklentiler, dilekler ve mesajlara yer verilecektir.

 • Değerlendirmeler, mesajlar ve duyurular da 2. Saatte alınacaktır.

Eğer çocuğunuzda;

 • Özgüven Eksikliği
 • Akran Geçimsizliği
 • Kardeş Geçimsizliği
 • Dikkat Eksikliği
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Öfke Kontrol Sorunları
 • Utangaçlık/ Özgüven Eksikliği
 • Kural dışı davranışlar
 • Aile içi iletişim problemleri
 • Alt Islatma
 • Sınav Kaygısı
 • Korkular

varsa bu program, ebeveyn-çocuk arasındaki bağı kuvvetlendirerek iletişimi arttıracak, çocuktaki sosyal becerileri güçlendirerek, eğlenceli bir ortamda sorunlu davranışın giderilmesine yardımcı olacaktır.

Her seans 2 saatten oluşur.
Seans ücreti : Her 2 saat için 200 TL.
Başvuru için : İlişki Psikoterapileri Enstitüsü
Telefon : 0212-233 70 73
E-mail : ipeistanbul@gmail.com

Paylaş