Zorunlu hizmetini Manisa’da yaptıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nde, psikiyatri uzmanlık eğitimi aldı. Uzmanlık eğitimi döneminde, Prof. Dr. Ulviye Etaner’in öncülüğünde psikoanalitik eğitim; Prof. Dr. Şahika Yüksel’in öğrencisi olarak bilişsel-davranışçı psikoterapi eğitimi aldı. Aynı dönem, 1986’da grup psikodrama eğitimine başladı. Cinsiyet rolleri, cinsel işlev bozuklukları, evlilik sorunları ve kadın ruh sağlığına ilişkin çalışmalar yaptı.

New York’da Ackerman Institute for Family Therapy’de aile ve çift terapisi eğitimi aldı. 1995 yazında Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü’nde hastalar, hasta yakınları ve hekim ilişkileri konularında grup çalışmaları gerçekleştirdi.

1996’da İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nü kurdu. 1998’de aile ve çift psikoterapileri konusunda eğitim vermeye başladı. 1999 dönemi eğitim öğrencilerinden bir grupla “Aile Terapisi Terim Sözlüğü”nün yazılmasına öncülük etti.

2001’de “Psikodramanın çift grup terapisinde uygulanması” konulu tezi sonrası Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü psikodrama terapisti oldu.

2001 – 2004 yılları arasında 300 saat Jungien psikodrama eğitimi(İsviçre Jung Enstitüsü’nden) ve aynı dönem 3 yıl Gestalt psikoterapisi eğitimi (H. Nita Scherler’den) aldı.

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği’nin eğitimci üyelerinden oldu. International Association of Group Psychotherapy (IAGP), Aile ve Evlilik Terapileri Derneği (AETD) ve International Family Therapy Association (IFTA) üyesidir.

1997’den 2007 yılına kadar  yarı zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmıştır. 2007 yılında emekliye ayrılmıştır.

Halen Bilgi Üniversitesi, Çift ve Aile Terapisi sertifika programında, İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde eğitmenliğini sürdürmektedir.

2012 yılında kurulan Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) ‘in ilk yönetim kurulu başkanıdır. Bu dernek bünyesinde çocuk hakları koruma platformu ile çalışan aile ve altarnetif aile komitesinin başkanlığını sürdürmektedir.

Evli ve bir çocukludur…

Yayın ve  Bildiriler:

-   Seks rolleri, androgeny kavramı ve değerlendirilmesi. Ş.Yüksel, A.Kayır, N.Sarımurat, R.Tükel 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi İstanbul 1987.

-  Cinsel İşlev bozukluğu gösteren kadınlarla, nörotik kadın-hasta kontrol grubunun sosyo-demogratik açıdan karşılaştırılması ve evlilik ilişkilerinin değerlendirilmesi. Ş.Yüksel, A.Kayır, R.Tükel, N.Sarumurat I.Cinsel Fonksiyon ve Bozuklukları Ulusal Kongresi 1988 İstanbul.

- Marital Relationship in women with and without sexual dysfunction. Yüksel Ş., Kayır A., Tükel R., Sarımurat N., Sabuncu H. 3rd world congress on Behaviour Theapy and 18thmeeting of the European Association for Behaviour Threapy. Edinburgh 1988.

- Vaginismus and group psychotherapy. Kayır A., Sarımurat N., Yüksel Ş., The 8th world congress of psychiatry, Athens 1989.

-  Ortak cinsel sorunun (vaginismus) grup tedavi ve değerlendirilmesi N.Sarımurat, A.Kayır 25. Ulusal Psikiyati ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1989 Mersin.

-  Cinsel Sorunların bireysel görüşme ve yazılı formlarda ifade edilişlerindeki farklılıklar 27.Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. 1991 Antalya.

-   Evli Kadınlar üzerine bir araştırma; İntihar  girişimi, konversiyon bozukluğu, psikonevrotik poliklinik hastaları ve normal kontrol gruplarının karşılaştırmalı incelenmesi. N.Sarımurat, Ş.Yüksel, A.Kubat 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 1991 Antalya.

-  Evli kadınlarda aile içi konumun klinik başvuru yakınmasına yansıması N.Sarımurat A.Kubat 27. Ulusal Psikiyatik Bilimler Kongresi 1991, Antalya

-   Bir psikodrama grubunun sekiz aylık grup süreci öncesi ve sonrasında değerlendirilmesi N. Sarımurat, G. Baycan 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 1991 Antalya.

-  Başağrılı hastalarda MMPI bulguları ve Multidisipliner Yaklaşım. N.Ülgener, N. Sarımurat, D.Arı, H. Özcan, 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi 1991 Antalya.

-  Dört Grup evli kadının karşılaştırmalı incelenmesi. (Konversiyon bozukluğu, İntihar girişimi, Psikonevrotik Poliklinik hastaları, normal kontrol grubu) N.Sarımurat 1991 İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. Uzmanlık Tezi

- Psikiyatri Polikliniğine başvuran evli kadınlar ve ortak özellikleri N.Sarımurat Nöropsikiyatri arşivi 1993: 30(2) 302-308.

-  Cinsel Sorunla başvuranların değerlendirilmesi N. Sarımurat, S. Güngör, S.Bozkurt  I. Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu 1993 Antalya.

-  Psychological effeets of torture: A Comparison of tortured with nontortured Political Activists in Turkey. M.Başoğlu, M.Paker, Ö.Paker, E.Özmen, I.Marks, C.İncesu, D.Şahin, N.Sarımurat Am. J.Psyshiatry 1994 January 151:1 76-81

-  Psikiyatri uygulamasında etik danışım; kişisel deneyimlerden genel ilkelere. Atölye çalışması, N.S.Baydemir, Anadolu Psikiyatri Günleri 1998 Malatya

-  Evli çiftlerle çalışırken cinsiyet rollerinin önemi Panel N.S.Baydemir, Anadolu Psikiyatri Günleri 1998 Malatya

-  Eş terapisinde cinsel sorunların değerlendirilmesi. Çalışma grubu N.S.Baydemir III Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi 1999 İstanbul

-  Yeme Bozukluklarında Cinsiyet ve Aile etkileşim özellikleri, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları. Yeme Bozuklukları Yaz. 1999 Cilt, Sayı 2: 225-233

-  Çift Grupları. Konferans. N.S.Baydemir I.Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Sempozyumu 2000

-  Psikodramanın çift grup terapisinde uygulanması N.S. Baydemir Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Psikodrama tezi 2001, İstanbul.

- Türkiye’de Psikoterapi Eğitimleri ve etik. Panel. “Aile ve Çift Terapisi Eğitimi ve Etik” N.S. Baydemir 26. Bergama Grup Psikoterapileri Sempozyumu 2001 İzmir.

-   “Örneklerle Aile ve Çift Psikoterapisi” Panel. Deneyimsel / Humanistlik model ve sözel olmayan tedavi yöntemleri, N.S. Baydemir 37. Ulusal Psikiyatri kongresi İstanbul 2001

-   Aile ve Evlilik Terapisinde eğitim ve süpervizyon Panel. N.S.Baydemir. I.Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi. 2002 İstanbul

-   Grup terapisinin çift ilişkisindeki yeri. Panel. N.S. Baydemir I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi. 2002 İstanbul

-   Aile ve çift psikoterapisinde ilkeler. Çalışma Grubu. N.S. Baydemir I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi. 2002 İstanbul

-   Grup Psikoterapilerinde kadın. Panel Çift Gruplarında Cinsiyetin önemi. N.S. Baydemir 6. Bahar Sempozyumları 2002 Antalya

-  Terapist acıtırsa? Çift Terapisinde İlkeler N.S. Baydemir çalışma grubu IV. Ulusal Cinsel İşlev ve Bozuklukları Kongresi 2002 İstanbul.

-  Cinsellikte mitler, normlar, gerçekler. Forum. Cinsiyet rolleri, N.S.Baydemir 7. Bahar Sempozyumları 2003 Antalya

-  Ailede Farklılıkla Yaşam. Panel N.S. Baydemir Özürlüler Konferansı, 2003 İstanbul

-    Hümanistlik model ve terapistin kendi benliğini psikoterapide kullanması. Çalışma Grubu N.S. Baydemir, S. Kocabıçak II. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi 2003 İstanbul

-    Can you hear me? Workshop N.S. Baydemir, S. Kocabıçak, S. Eryiğit, S. İlimsever Başarır, E. Bakır, T.Tuğman Tüzün XIV IFTA World Family Therapy Congres 2004 İstanbul

-   “ Kimlik ” Panel Ailede kimlik ayrışması N.S. Baydemir 29. Grup psikoterapileri Kongresi 2004 Bergama- İzmir

-  “Hasta Evlilikler” çalışma grubu N.S. Baydemir III. Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi 2005 İstanbul

-  İlişkiniz ve siz” çalışma grubu Cinsellik ve Cinsel tedaviler VI. Ulusal Kongresi 2006. İstanbul

-   Aile terapileri Sözlüğü M. Aktürk, S. Eryiğit, Ş.İ. Başarır, S. Kocabıçak, N.S. Baydemir, T.T. Tüzün Türk psikologlar derneği İstanbul Şubesi Yayınları 2006

-   Psikodrama ve diğer psikoterapiler. Panel N.S.Baydemir İstanbul Psikodrama Günleri 2007 İstanbul

-   Çıkmaz sokakta bitmeyen senfoni, çiftin ikilemi. Terapistin söylemi. Çalışma grubu N.S. Baydemir, O. Güçlü, G. Sönmez, S. Çelik, N. Serin IV Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi. 2007 İstanbul

-  Ayrışma korkusu. N.S. Baydemir. Panel Grup Psikoterapileri kongresi 2008 İzmir

-          Aile ve Evlilik Psikoterapilerinde Cinsiyet Faktörü ve Türkiye’deki özellikler. N.S. Baydemir. Panel. Anadolu Psikiyatri Günleri 2008 Zonguldak

-    Aldatma sonrası, kadınların tedavisinde etik sorunlar.N.S. Baydemir. Panel Ulusal Psikiyatri Kongresi 2008 Antalya

-   Aile Psikoterapilerinde kadın (Aile ve Evlilik Psikoterapilerinde Cinsiyet Faktörü ve Türkiye’deki özellikler.) N.S. Baydemir.  Panel Ulusal Psikiyatri Kongresi 2008 Antalya

-   Yeniden çerçeveleme N.S. Baydemir. Panel Türkiye Psikiyatri Derneği, 13. Bahar Sempozyumu 2009Antalya

-    Bir olgu aracılığıyla psikoterapide cinsiyet ayrımcılığı: Terapistler mi, Terapiye Gelenler mi önyargılı? N.S. Baydemir  Türkiye Psikiyatri Derneği 13. Bahar Sempozyumu. 2009 Antalya

-  Arzunun Nesiller arası Aktarımı. N.S. Baydemir. Panel İstanbul Psikodrama Günleri. 2010

-  Çift Psikoterapisinde Kadınlar. N.S. Baydemir. Panel Anadolu Psikiyatri Günleri 2010  Eskişehir

-   Öfkenin Yansımaları Grup Çalışması. N.S. Baydemir. İstanbul Psikodrama Günleri 2011

-   İlişki Oyunları. N.S. Baydemir. Panel İstanbul Psikodrama Günleri 2012

-   Aile içi şiddet, şiddet döngüsü ve çift terapisi. N.S. Baydemir. Panel  48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2012 Bursa

-  Aile ve Çift Terapisinde Psikodrama. N.S. Baydemir. Panel İstanbul Psikodrama Günleri 2013

-   Evlilik Biterken Aile Terapisi  Dr.Nuşin S.Baydemir, Psk. Çiğdem Alper, Psk. Çiğdem Toksoy, Psk. Seniha N. Gürçağ, Psk. Tuğçe Kürkçüoğlu Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi,  Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı Kitabı Sayfa: 465, 2013

-   Kadın Duyarlı Çift Terapisi. N.S. Baydemir. Türkiye Psikiyatri Derneği yayınları çalışma birimleri dizisi kadınların yaşamı ve kadın ruh sağlığı kitabı sayfa:587, 2013

-  Sosyal Gerileme ve Cesaret. N.S. Baydemir. Panel 8. İstanbul Psikodrama Günleri. 2014

Paylaş